Piano


“การสอนเด็กคือความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่ เพราะผลลัพธ์คืออนาคตทั้งชีวิตของเด็กที่ตามมาจะเป็นเครื่องสะท้อนทุกๆ สิ่งที่ครูหนึ่งคนได้ทุ่มเททำไว้”

อาจารย์พรสุรัช ศศิปุราณะ (ครูเกรซ)


ปลูกฝังนิสัยที่ดี และปรับแก้นิสัยที่ไม่ดีต่อการเรียนรู้

การปลูกฝังนิสัยในการเรียนรู้ที่ดี จะติดตัวเด็กไปตลอดชีวิต

นิสัยที่ไม่ดีต่อการเรียนรู้ที่ครูพบได้บ่อยๆ ได้แก่

  • การบอกว่า “ยาก” กับทุกเรื่องแม้เรื่องนั้นจะยังไม่เคยเรียนมาก่อน
  • ไม่มีความอดทนและความพยายาม
  • ขี้เบื่อ
  • ไม่ซ้อม
  • ไม่มีสมาธิ

นิสัยเหล่านี้สามารถปรับให้ดีขึ้นได้ผ่านการเรียนกับครูที่เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาเด็ก ยิ่งเด็กเล็กเท่าไหร่ยิ่งใช้เวลาปรับง่ายและเร็วกว่า ซึ่งนิสัยที่ดีจะทำให้เด็กมีพัฒนาการในการเรียนรู้ที่ดีขึ้นในทุกเรื่อง ไม่ใช่แค่เฉพาะกับวิชาเปียโน แต่วิชาอื่นๆก็ส่งผลด้วยเช่นกัน

ผู้ปกครองมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเด็กอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

แม้ผู้ปกครองไม่รู้ดนตรี ก็สามารถซ้อมดนตรีให้ลูกได้หากได้รับคำแนะนำที่ถูกต้องจากครูผู้เชี่ยวชาญ

การเรียนการสอนจะเป็นการเรียนเดี่ยว 1 ชม. ตัวต่อตัวกับครูเกรซและครูผู้ช่วย ซึ่งจะอนุญาตให้ผู้ปกครองนั่งเรียนพร้อมกับนักเรียนได้ โดยผู้ปกครองสามารถมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน  เพื่อช่วยเหลือนักเรียนในการทบทวนและฝึกซ้อมที่บ้านให้ครบตามรายละเอียดที่ครูสอน

เปียโนสำหรับเด็กเล็กเพื่อเพิ่มพลังสมอง

ด้วยกิจกรรมที่สนุกและหลากหลาย เด็กเล็กก็สามารถเรียนได้นานเหมือนเด็กโตและได้การฝึกสมาธิอีกด้วย

สำหรับเด็กเล็กตั้งแต่ 3 ขวบครึ่งหรือเด็กที่เข้าเรียน อ.1 ปกติจะเรียน 1 ชม. เช่นกัน ซึ่งแตกต่างจากที่อื่นที่มักจะให้เด็กเล็กเรียนเพียง 30 นาที เพราะหลักสูตรเปียโนที่นี่เน้นเรื่องการเพิ่มพลังสมอง และเพิ่มสมาธิผ่านกิจกรรมทางดนตรีที่หลากหลาย เด็กจะไม่รู้สึกว่านานหรือน่าเบื่อเพราะกิจกรรมค่อนข้างเยอะ และจะค่อยๆ ขยายเวลาเพื่อเพิ่มสมาธิในแต่ละกิจกรรมให้นานขึ้น

ฝึกเปียโนเด็กเล็กเพื่อสร้างนิสัยนักคิดวิเคราะห์ให้กับเด็ก

ให้ดนตรีเป็นเครื่องมือในการฝึกคิดวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาสำหรับเด็ก

การเพิ่มพลังสมอง คือการกระตุ้นให้เด็กใช้ความคิด ยิ่งกิจกรรมสนุกและน่าสนใจ เด็กก็จะเกิดความอยากรู้และอยากฝึกฝน ซึ่งการเรียนการสอนที่นี่จะแตกต่างจากที่อื่นอย่างมาก ตรงที่ไม่ได้ฝึกให้เด็กเลียนแบบครูเพียงอย่างเดียว เพราะกระบวนการเรียนรู้ที่ดีกว่านั้นคือกระตุ้นให้เด็กเกิดการคิดวิเคราะห์ และสุดท้าย เด็กจะต้องใช้ประสบการณ์และความรู้ที่เรียนไปต่อยอดและเชื่อมโยงไปสู่สิ่งใหม่ๆได้ด้วยตัวเอง

ทักษะดนตรีรอบด้านครบถ้วนสมบูรณ์

การเล่นดนตรีเป็นที่แท้จริงต้องอาศัยทักษะของนักดนตรีหลายอย่าง แค่จำโน้ตแล้วกดเป็นเพลงไม่ได้แปลว่าเด็กเล่นเปียโนเป็นจริงๆ

เนื้อหาที่เรียนจะเน้นการปูพื้นฐานทางดนตรีที่จำเป็นต่อการการเรียนดนตรีทั้งหมดให้ถูกต้อง ผ่านกิจกรรมที่สนุกสนาน และเน้นการเพิ่มพลังสมองผ่านการทำงานร่วมกันของระบบประสาทสัมผัสต่างๆ เช่น การฟัง การร้อง การมองเห็น และการเล่นเปียโนให้เชื่อมโยงกัน ซึ่งปกติแล้ว เวลาเรียนเปียโนทั่วไป อาจจะไม่ได้เรียนพื้นฐานทางดนตรีครบทั้งหมด เพราะครูส่วนใหญ่จะเน้นไปที่ทักษะการเล่นเป็นหลัก แต่สำหรับการเรียนการสอนของที่นี่จะเน้นการสอนให้ครบทุกทักษะ เพราะผลสุดท้ายของการเรียนดนตรี ทักษะต่างๆเหล่านี้ล้วนมีประโยชน์อย่างมหาศาลทั้งในการเรียนดนตรี และการเรียนรู้ในวิชาอื่นๆ 

สอนโดยผู้เชี่ยวชาญด้านเปียโนเด็กเล็กโดยเฉพาะ

ไม่ใช่ครูทุกคนสามารถสอนให้เด็กเล็กสนุก เข้าใจดนตรี และเล่นได้โดยไม่ใช่แค่จำเพลง

สอนโดยอาจารย์พรสุรัช อินต๊ะขันท์ (ครูเกรซ) ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนเปียโน ซึ่งมีประสบการณ์และจบโดยตรงด้านการสอนเปียโน จากม.มหิดล

สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่
โทรศัพท์: 085-154-8283
Line ID: finsviolin