พ่อน้องโอนี่

ตั้งแต่วันแรกที่ไปเรียน สิ่งหนึ่งที่ได้เรียนรู้คือ basic ซึ่งหลายคนอาจมองข้ามไป แต่มันเป็นสิ่งสำคัญ ที่ต่อยอดไปได้ ส่วนวิธีการสอนครูจะมีเทคนิคต่างๆ ที่สำคัญเด็กสามารถรู้เป้าหมาย จุดบกพร่องของตนเอง และสามารถนำไปต่อยอดกับเรื่องอื่นๆได้เช่นกัน

ความรู้สึกโอนี่: หนูมีความประทับใจและได้ความรู้เยอะมากคะ ครูสอนหนูว่าถ้าเล่นผิดให้เริ่มใหม่ และเน้นจังหวะ และการวางมือที่ถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญ