เราสร้างความแตกต่าง เพื่อคุณภาพการเรียนดนตรีเหนือระดับ

ทางลัดไม่ใช่วิธีการที่ยั่งยืน

เราไม่มีทางลัด มีแต่ทางที่มั่นคงและยั่งยืน ที่จะนำไปสู่จุดหมายได้อย่างแน่นอน

เราเน้นวิธีการฝึกที่ถูกต้อง แต่ไม่ใช้ทางลัดที่จะก่อให้เกิดปัญหาในการเล่นดนตรีในภายหลัง เช่น หากนักเรียนเล่นไวโอลินเพี้ยน เราจะสอนให้นักเรียนฟังเสียงเพี้ยนให้ออก ไม่ใช้แปะ Sticker ลงบนเครื่องเพื่อบอกตำแหน่งว่าต้องกดตรงไหนแต่พอแกะ Sticker ออกก็ฟังไม่ออกอยู่ดีว่าเล่นเพี้ยน

นักเรียนต้องสนุกกับดนตรี ไม่ใช่ซ้อมเพราะกลัวครู

ความกลัวไม่ใช่สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมแก่การเรียนรู้

เราไม่ใช้วิธีการขู่หรือสร้างความรู้สึกด้านลบเพื่อกดดันให้นักเรียนพัฒนาตนเอง เราเชื่อว่าจิตวิทยาที่ดีและการสร้างแรงบันดาลใจและความรู้สึกเชิงบวกสามารถผลักดันให้นักเรียนพัฒนาตนเองได้ เกิดความคิดสร้างสรรค์และความรักในดนตรีอย่างแท้จริง

นักเรียนทุกคนมีความแตกต่างกัน วิธีการฝึกย่อมแตกต่างกัน

เพราะเรามีผู้เชี่ยวชาญที่สามารถวิเคราะห์เด็กได้ จึงสามารถปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนตามที่เด็กถนัดได้

เพราะเราตระหนักได้ว่าผู้เรียนแต่ละคนมีความแตกต่างกัน จึงต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลเพื่อจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมให้มากที่สุด ผลลัพธ์คือ ผู้เรียนรู้สึกว่าเรียนสนุก ไม่ยาก และมีพัฒนาการที่รวดเร็วเหมาะสมกับความถนัดของตน

พื้นฐานต้องถูกต้อง 100%

สิ่งเล็กน้อยที่สุดที่คนส่วนใหญ่มองข้ามเมื่อเริ่มเรียนดนตรี จนผ่านไป 2-3 ปี เมื่อเล่นเพลงที่ยากขึ้นไม่ได้ ถึงเพิ่งมาเห็นความสำคัญ

พื้นฐานที่ถูกต้องเป็นหัวใจสำคัญของการเล่นดนตรี มุมของนิ้วเพียงบางข้อนิ้วที่ผิดไปเพียงบางองศาเพียงเล็กน้อยที่ครูที่ขาดประสบการณ์หรือความเข้าใจในเครื่องดนตรีนี้อย่างถ่องแท้อาจมองข้ามไป อาจส่งผลให้เกิดปัญหาในการเล่นให้ไม่สามารถเล่นเพลงที่อยู่ในระดับสูงได้ เล่นได้แต่เพลงง่ายๆ ที่ไม่ซับซ้อน แต่ไม่สามารถพัฒนาตนเองให้เล่นได้ไพเราะอย่างที่ต้องการ

ไม่ใช่เพียงแค่ซ้อมเยอะ แต่ต้องเรียนรู้วิธีซ้อม

คนซ้อมไม่เป็น สักแต่ว่าซ้อมทุกวันวันละหลายชั่วโมง

วิธีการซ้อมเป็นวิธีคิดที่ต้องเรียนรู้เพื่อให้ซ้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด โดยใช้เวลาน้อยที่สุด เราไม่เน้นให้นักเรียนซ้อมนาน แต่เน้นให้คิดและวางแผนการซ้อมว่าจะทำอย่างไรจึงจะแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในบทเพลงได้อย่างรวดเร็วที่สุด

เรียนเพื่อเป็นนักดนตรี ไม่ใช่นักเรียนดนตรี

โรงเรียนดนตรีส่วนใหญ่สอนเพลงใหม่ๆ แต่ที่นี่ เราสอนวิธีฝึกเพลงใหม่ๆด้วยตนเอง

เราไม่สอนให้ผู้เรียนเล่นเพลงได้เป็นเพลงๆ แล้วจบไปเพราะเราตระหนักได้ว่าหน้าที่ที่แท้จริงของครูสอนดนตรีคือการสอนให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจที่จะสามารถฝึกเพลงได้ด้วยตนเอง ไม่ใช่เล่นเลียนแบบตามครูหรือรอครูสอน ผลลัพธ์ที่ได้คือ เมื่อผู้เรียนอยากเล่นเพลงอะไร ก็สามารถหาโน้ตหรือแกะเพลงด้วยตนเองและฝึกเล่นเพลงที่ตนเองต้องการได้

ทุกคนเก่งได้ ไม่ต้องพึ่งพรสวรรค์

หมดยุคแล้วของความเชื่อที่ว่าจะเรียนดนตรีต้องมีพรสวรรค์

ที่นี่ ไม่ใช่เฉพาะนักเรียนที่มีพรสวรรค์ถึงจะเล่นเก่ง เราเชื่อว่าด้วยวิธีการฝึกที่ถูกต้อง ทุกคนสามารถเป็นนักดนตรีฝีมือเยี่ยมได้โดยไม่ต้องพึ่งพาพรสวรรค์

ดนตรีเด็กเล็กที่เน้นด้านการพัฒนาสมอง

ทุกคนรู้อยู่แล้วว่าดนตรีพัฒนาสมอง แล้วถ้าเราออกแบบหลักสูตรเพื่อเน้นให้ดนตรีพัฒนาสมองจะได้ผลดีขนาดไหน?

เพราะเราตระหนักได้ว่า วัยเด็กเป็นวัยแห่งพัฒนาการ เป็นช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดในการพัฒนาสมอง และการเล่นดนตรีก็มีงานวิจัยรองรับมากมายว่าสามารถพัฒนาสติปัญญาได้ เราจึงออกแบบหลักสูตรเพื่อเน้นกระตุ้นให้เด็กเกิดการพัฒนาสมองสูงสุดซึ่งออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญโดยตรง

เรียนกับครูระดับประเทศ

ครูดนตรีมีหลายระดับและสามารถผลิดเด็กออกมาคุณภาพไม่เหมือนกัน

เปิดสอนโดย อ.ณัฐนุชา ศศิปุราณะ (ครูนุ) ผู้สร้างแชมป์ไวโอลินอันดับหนึ่งระดับประเทศถึง 5 ปีซ้อน และ อ.พรสุรัช อินต๊ะขันท์ (ครูเกรซ) ผู้เชี่ยวชาญด้านเปียโนเด็กเล็กเพื่อการพัฒนาสมอง โดยครูทั้งสองท่านมีประสบการณ์การสอนไม่ต่ำกว่า 15 ปี

มีผลงานระดับประเทศ

ไม่ใช่เรื่องธรรมดาที่ครูดนตรีสักคนสามารถส่งเด็กเป็นแชมป์ประเทศได้ 5 สมัยซ้อนติดต่อกัน

มีผลงานระดับประเทศมากมาย เช่น การสร้างแชมป์ไวโอลินระดับประเทศ ส่งนักเรียนสอบชิงทุนเข้าเรียนต่อสายดนตรีในมหาวิทยาลัยชื่อดังได้สำเร็จทั้งในและต่างประเทศ ส่งนักเรียนสอบเข้ามหาลัยชั้นนำทางดนตรี ใช้ดนตรีสอบเป็นความสามารถพิเศษเพื่อเรียนต่อทั้งในและต่างประเทศ หรือสร้างนักเรียนเป็นหัวหน้าวงต่างๆ ทั่วประเทศ ส่งนักเรียนสอบวัดระดับดนตรีได้เกียรตินิยมต่างๆ สร้างนักเรียนเป็นครูสอนดนตรีและนักดนตรีมืออาชีพที่มีผลงานการแสดงทั้งในและต่างประเทศ