Our teachers

สองแนวคิดที่รวมเป็นหนึ่งเดียว

MusIQ Studio ได้ก่อตั้งขึ้นมาจากแนวคิดของอาจารย์ 2 ท่าน

ท่านหนึ่งสร้างแชมป์ประเทศ เน้นรายละเอียดในบทเพลง การฝึกที่เข้มข้น และเทคนิคที่ลงลึก เพื่อให้เล่น Violin ได้อย่างไพเราะเหมือนนักดนตรีมืออาชีพ

อีกท่านหนึ่ง เน้นด้านจิตวิทยาการสอนและการออกแบบหลักสูตรตามความถนัดของผู้เรียน ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนรู้สึกว่า Piano เป็นสิ่งที่เรียนง่าย สนุก พร้อมกับเข้าใจในทุกรายละเอียดวิธีคิด จนสามารถฝึกเพลงด้วยตนเองได้


“เมื่อทั้ง 2 นำแนวคิดมารวมกัน จึงเกิดเป็นการเรียนที่ทำให้ผู้เรียนเล่นได้เก่ง มีหลักสูตรที่เหมาะสมกับตนเอง และเรียนสนุกไปพร้อมกับเข้าใจดนตรีอย่างลึกซึ้ง”


อาจารย์ณัฐนุชา ศศิปุราณะ (ครูนุ)

จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากร เอก Classical Music Performance ด้วยเกียรตินิยมอันดับ 1 และจบปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยมหิดล ด้าน Music Education ด้วยเกรดเฉลี่ย 4.00 ซึ่งเป็นอันดับ Top ของรุ่น

ด้วยการศึกษาเทคนิคการสอนที่ถูกบันทึกโดยอาจารย์ไวโอลินระดับโลกหลายท่าน และศึกษางานวิจัยต่างๆ จึงสามารถพัฒนาวิธีการสอนของตนเองที่มีประสิทธิภาพขึ้นมาได้

จากการสอนที่เข้มงวดและเก็บรายละเอียดของบทเพลงได้อย่างลึกซึ้ง ทำให้สามารถส่งนักเรียนแข่งไวโอลินระดับประเทศในงาน YTMF ปี 2010-2014 และสร้างแชมป์ประเทศถึง 5 สมัยซ้อนติดต่อกัน

หลังจากนั้น ก็เริ่มศึกษาจิตวิทยาการสอนสมัยใหม่ และการวางหลักสูตรร่วมกับอาจารย์พรสุรัช (ครูเกรซ) ทำให้เปลี่ยนจากการสอนที่เคร่งเครียด เป็นการสอนให้นักเรียนสนุกกับการเรียน โดยมีความเข้มงวดเพื่อรักษาคุณภาพของการเรียนดนตรีเอาไว้ แต่ไม่ทำให้ผู้เรียนรู้สึกกลัวหรือกดดัน กลับกลายเป็นซ้อมด้วยแรงบันดาลใจแทน

ปัจจุบัน อาจารย์มีผลงานต่างๆมากมาย โดยส่งนักเรียนสอบเข้ามหาลัยดนตรีชั้นนำของประเทศติดด้วยอัตราความสำเร็จ 100% และส่งนักเรียนเข้าแข่งงานไวโอลินระดับประเทศต่างๆ โดยได้รับรางวัล Gold prize งาน Alessandro Giuliani Violin Competition, รางวัล Gold prize งาน Osaka International Music Competition และอื่นๆอีกมากมายเป็นเครื่องยืนยันคุณภาพการสอน


“จะเล่นไวโอลินเก่งได้ พื้นฐานที่ดีเป็นสิ่งสำคัญที่สุด เพราะจะเปลี่ยนจากนักเรียนที่เรียนมานานแต่เล่นไม่เก่ง เป็นนักดนตรีคุณภาพที่มีฝีมือระดับมืออาชีพได้”

อาจารย์ณัฐนุชา ศศิปุราณะ (ครูนุ)


อาจารย์พรสุรัช ศศิปุราณะ (ครูเกรซ)

จบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านเปียโนโดยตรงจากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล และจบปริญญาโทด้าน Music Education จากมหาวิทยาลัยมหิดลเช่นกัน

โดยครูเกรซได้ผ่านการอบรมทางด้านการสอน Orff, Kodály, Dalcroze จากผู้เชี่ยวชาญโดยตรง และทุ่มเทกับการศึกษาด้านจิตวิทยาการสอน และการสร้างหลักสูตรโดยเฉพาะ

เพื่อให้สามารถออกแบบหลักสูตรที่เหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละคนโดยเฉพาะ โดยอิงตามความถนัดของผู้เรียนแต่ละคนเป็นหลัก ทำให้เรียนแล้วรู้สึกง่าย แก้ปัญหาทางเทคนิคต่างๆ ได้อย่างตรงจุด และไม่ต้องเจอกับคำว่าเรียนเปียโนไม่รอดอีกต่อไป

โดยครูเกรซมีผลงานด้านดนตรีต่างๆ มากมาย ได้แก่การจัดทำวิเคราะห์หลักสูตรดนตรีของกระทรวงศึกษาธิการ, ได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรมครูดนตรีทั่วประเทศจากมหาวิทยาลัยมหิดล, Producer of Musical Theater “Cadenza the Laughing Prince”, ได้รับเชิญเป็น Choirmaster of Ekkachai Church และยังเป็น Pianist of Mahachai Church อีกด้วย

ด้วยประสบการณ์ทางดนตรีที่หลากหลาย รวมกับการศึกษาด้านจิตวิทยาการสอนและการวางหลักสูตรที่เหมาะสมกับนักเรียนแต่ละคนโดยเฉพาะ ทำให้ครูเกรซพัฒนาการสอนเปียโนได้อย่างมีคุณภาพ และในปี 2020 ได้ส่งนักเรียนสอบ ABRSM ซึ่งเป็นศูนย์สอบดนตรีระดับโลก โดยได้คะแนนระดับ Distinction (เกียรตินิยมอันดับ 1) ครบทุกคน


“การเรียนดนตรีที่ว่ายาก หากเข้าใจความถนัดของผู้เรียนและอธิบายได้อย่างละเอียด ทุกคนก็เล่นเก่งได้ ไม่มีคำว่าเรียนไม่รอดแน่นอน”

อาจารย์พรสุรัช ศศิปุราณะ (ครูเกรซ)