เกี่ยวกับ MUSIQ STUDIO for Violin & Piano

เรียนไวโอลินและเปียโน ด้วยหลักสูตรที่สร้างขึ้นโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านทั้ง 2 ท่าน

หลักสูตรไวโอลินโดยอ.ณัฐนุชา ศศิปุราณะ (ครูนุ) ผู้สร้างแชมป์ไวโอลินอันดับหนึ่งระดับประเทศถึง 5 ปีซ้อน จบ ป.ตรี จากคณะดุรายางคศาสตร์ ม.ศิลปากร ด้านการแสดงดนตรีคลาสสิค (ไวโอลิน) ด้วยเกียรตินิยมอันดับ 1 และจบ ป.โท ด้วยเกรดเฉลี่ย 4.00 จากคณะดุริยางคศิลป์ ม.มหิดล มีประสบการณ์สอนกว่า 15 ปี และผลิตนักไวโอลินคุณภาพมากมาย

หลักสูตรเปียโนโดย อ.พรสุรัช อินต๊ะขันท์ (ครูเกรซ) ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนเปียโนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสอนเปียโนเด็กเล็กและเน้นด้านการพัฒนาสมองด้วยการเรียนดนตรี จบป.ตรี จากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ม.มหิดล ด้านเปียโนโดยตรง และต่อโท ด้านดนตรีศึกษา จากม.มหิดล มีความเชี่ยวชาญด้านการสร้างและวิเคราะห์หลักสูตรทางด้านเปียโนเพื่อพัฒนาสมอง มีจิตวิทยาการสอน การออกแบบและสร้างสื่อการสอน ทางด้านเปียโนโดยเฉพาะ ประสบการณ์ในการสอนกว่า 17 ปี

กว่า 10 ปีที่ผ่านมาเราพบเจอปัญหาต่างๆมากมาย ซึ่งเกิดกับการเรียนการสอนไวโอลินและเปียโนในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นพื้นฐานที่ไม่ถูกต้อง การเรียนรู้เทคนิคที่ผิด ผู้เรียนจำเพลงแต่ขาดความเข้าใจในบทเพลงทั้งด้านการฟัง การอ่านโน้ต และทฤษฎีดนตรี ทำให้ผู้เรียนรู้สึกว่า “เล่นเท่าไหร่ก็ไม่เพราะ” “เรียนแล้วตัน รู้สึกว่าเก่งขึ้นกว่านี้อีกไม่ได้” เราได้แก้ไขปัญหานี้ให้กับนักเรียนมามากมาย ทำให้นักเรียนสามารถเล่นไวโอลินและเปียโนได้ตามความฝันของตนเองสำเร็จ

เราเชื่อว่า ไวโอลินและเปียโนไม่ใช่เครื่องดนตรีที่เล่นยาก ถ้าผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และวิธีคิดที่ถูกต้อง นักเรียนทุกคนก็สามารถเล่นไวโอลินและเปียโนได้อย่างไพเราะน่าฟังอย่างที่ตนเองฝัน เพราะที่นี่ นักเรียนทุกคนได้เรียนกับครูผู้มีประสบการณ์การสอนกว่า 10 ปี และเรียนจบจากคณะดนตรีระดับปริญญาโท ด้านดนตรีศึกษา ซึ่งเป็นมาตรฐานครูดนตรีที่สูงกว่าโรงเรียนดนตรีทั่วไป จึงมั่นใจได้ว่า ผู้เรียนจะได้เรียนกับผู้เชี่ยวชาญที่สามารถสอนเทคนิคได้อย่างถูกต้อง และมีจิตวิทยาในการสอนที่ดี ที่จะทำให้นักเรียนรู้สึกสนุกกับการเรียน และไม่โตขึ้นมารู้สึกไม่ดีกับไวโอลินหรือเปียโนว่าเล่นยาก จนต้องเลิกเล่นไปอย่างแน่นอน

%d bloggers like this: