ระบบการเรียน Online ของ MusIQ studio

เรียน Online อย่างไรให้มีคุณภาพ?

ใช้ประโยชน์จากข้อจำกัดเป็นการฝึกฝนที่เกิดประโยชน์กับผู้เรียนแทน

เป็นข้อเท็จจริงที่ว่าการเรียน Online นั้นมีข้อจำกัดอยู่หลายประการ ทั้งเรื่องของสัญญาณที่มีการ Delay หรือการที่ครูไม่สามารถสัมผัสกับนักเรียนเพื่อจัดท่าทางการเล่นต่างๆได้ โดยสตูดิโอได้ตระหนักถึงข้อจำกัดต่างๆเหล่านี้เป็นอย่างดี และมีทิศทางที่ชัดเจนว่า หากเราต้องสร้างการเรียนดนตรี Online เพื่อเลียนแบบวิธีการสอนแบบมาเจอตัวกันตามปกตินั้น ย่อมไม่มีคุณภาพเทียบเท่ากับการมาเรียนตามปกติอย่างแน่นอน เพราะกำลังใช้การเรียน Online เพื่อจำลองการเรียนการสอนแบบปกติเท่านั้น

เราจึงมีการปรับตัวในการเรียนการสอนที่แตกต่างจากที่อื่น โดยใช้ข้อจำกัดให้เป็นเครื่องมือในการฝึกฝนนักเรียนแทนที่จะเป็นสิ่งรั้งการเรียนรู้

การใช้ข้อจำกัดเป็นเครื่องมือพัฒนาทักษะเป็นอย่างไร?

เรามักสร้างข้อจำกัดบางอย่างเพื่อนำมาฝึกฝนทักษะต่างๆอยู่แล้วโดยที่เราไม่เคยสังเกตุมาก่อน

โดยปกติแล้วเราสร้างข้อจำกัดขึ้นมา เพื่อฝึกฝนทักษะบางอย่างให้ดีขึ้น โดยอาจจะเป็นสภาวะที่ไม่ได้เกิดขึ้นจริงด้วยซ้ำ เพื่อให้เมื่อถึงเวลาของจริงที่ปราศจากข้อจำกัดใดๆแล้ว เราสามารถทำสิ่งต่างๆเหล่านั้นได้ดีมากๆ ข้อจำกัดจึงถูกใช้เป็นเครื่องมือในการฝึกฝนทักษะต่างๆมากมาย เช่น

  • เด็กเมื่อคิดเลขโดยการเขียนทดบนกระดาษได้คล่องแล้ว ก็ถูกครูเพิ่มข้อจำกัดใหม่ๆเข้าไปคือให้คิดในใจห้ามทดเพื่อให้คิดเลขได้ดีขึ้น พอจะกลับมาคิดโดยให้เขียนทด ก็กลายเป็นเรื่องง่ายดายมากๆไปในทันที แล้วถ้าเพิ่มข้อจำกัดด้านเวลาเข้าไปอีกว่าต้องคิดให้เร็ว ก็ยิ่งทำให้ทักษะการคิดเลขของเด็กคนนั้นเก่งขึ้นไปอีก
  • คนที่ฝึกวาดรูปโดยวาดภาพเหมือนจริงโดยมีแบบให้ดูอย่างเดียว ถ้าไม่เพิ่มข้อจำกัดให้ตนเองโดยการวาดจากจินตนาการที่ไม่มีแบบให้ดูบ้าง ก็ก้าวข้ามขีดความสามารถเดิมไม่ได้ที่ต้องมีแบบให้ดูอยู่ตลอด แล้วถ้าเพิ่มข้อจำกัดให้เหลือแม่สีเพียงแค่ 2 สี ก็ยิ่งเป็นการฝึกการคิด จิตนาการของผู้ที่ฝึกวาดรูปคนนั้นเข้าไปอีก ให้ได้เห็มุมมองใหม่ๆ วิธีการใหม่ๆที่ถ้าหากเขามีสีครบทุกสีก็คงไม่ได้ฝึกคิดแบบนี้

ทางสตูดิโอนำแนวคิดนี้มาประยุกต์ใช้กับการสอน Online อย่างไร?

เราไม่ได้ต้องการทำให้การเรียน Online เป็นการจำลองการมาเรียนแบบตัวจริงๆที่สตูดิโอ แต่เราหาข้อได้เปรียบจากรูปแบบการเรียน Online มาสร้างวิธีการเรียนใหม่ๆที่เกิดประโยชน์กับผู้เรียนอย่างสูงสุด

ในการสอน Online ของเรานั้น ด้วยองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญของครูที่อยู่ในระดับประเทศ จึงย่อมไม่ปล่อยให้มีการสอนผิด ท่าทางผิด พื้นฐานไม่แน่นเกิดขึ้นอย่างแน่นอน แต่ทางสตูดิโอจะใช้ข้อจำกัดที่เกิดจากการเรียนการสอนออนไลน์ในการฝึกฝนนักเรียนแทน เช่น

  • นักเรียนท่าผิด ครูอาจจะเคยจับจนท่าถูก ทำให้ดู อธิบาย ทำได้ครบทุกรูปแบบ แต่เมื่อสอนออนไลน์แล้วครูมีข้อจำกัดไม่สามารถจับมือนักเรียนได้ว่าถูกเป็นอย่างไร ครูจึงต้องหาวิธีอื่น ให้นักเรียนสังเกตุเองว่าท่าที่ถูกเป็นอย่างไร มีวิธีการสังเกตุแบบใหม่ๆที่ใช้กล้องที่ใช้วิดีโอคอลเข้ามาช่วยเพื่อให้เห็นท่าที่ผิดได้ชัดเจนยิ่งขึ้น กลายเป็นว่านักเรียนได้วิธีสังเกตุท่าทางการเล่นแบบใหม่ๆ และฝึกได้อย่างมีประสิทธิภาพกว่าเดิม
  • นักเรียนเล่นเพลงยังไม่คล่อง ครูอาจจะเคยเล่นไปพร้อมกับนักเรียนเพื่อฝึกไปด้วยกันอย่างรวดเร็วแต่เมื่อสอนออนไลน์ทำแบบนั้นไม่ได้แล้ว ครูอาจจะใช้วิธีการเล่นให้ฟังทั้งแบบที่ถูกและแบบที่ผิด เพื่อให้นักเรียนสามารถแยกแยะสิ่งที่ถูกหรือผิดได้อย่างชัดเจน ทำให้นักเรียนสามารถเล่นบทเพลงได้อย่างถูกต้องด้วยความเข้าใจของตนเอง เป็นการฝึกฟังและพัฒนาโสตทักษะเป็นอย่างดี หรือเป็นโอกาสอันดีของครู ที่จะอธิบายในจุดที่เล่นไม่ได้ ให้ช่วยกันคิด ช่วยกันแก้ปัญหา ได้วิเคราะห์ปัญหาด้วยกัน จนเกิดความเข้าใจจริงๆ ไม่ใช่เกิดจากการเล่นเลียนแบบครูอย่างแท้จริง

หากคุณสนใจเรียน Violin หรือ Piano กับครูผู้มีผลงานระดับประเทศ สามารถติดต่อเราได้ทาง

โทรศัพท์: 085-154-8283
Line ID: finsviolin