Violin


“ไวโอลินเป็นเครื่องดนตรีที่เล่นง่าย แต่คนเล่นชอบฝึกกันผิดๆจนกลายเป็นเครื่องดนตรีที่เล่นยากในที่สุด”

อาจารย์ณัฐนุชา ศศิปุราณะ (ครูนุ)


เรียนไวโอลินกับอาจารย์ณัฐนุชา (ครูนุ) ผู้สร้างแชมป์ประเทศ 5 สมัยซ้อน และมีผลงานมากมาย ทั้งการส่งนักเรียนสอบวัดระดับ สอบเข้ามหาลัยชั้นนำทางดนตรี จนถึงสร้างนักเรียนเป็นนักไวโอลินระดับมืออาชีพที่มีผลงานการแสดงทั้งในและต่างประเทศ

พื้นฐานแน่น ต่อยอดได้ถึงระดับมืออาชีพ

ถึงไม่ฝึกพื้นฐานให้แน่นตอนนี้ ในอนาคตถ้าจะเล่นเพลงระดับสูงก็ต้องกลับมาฝึกใหม่อยู่ดี

เรียนรู้พื้นฐานที่ถูกต้องเพื่อให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาทักษะการเล่นตั้งแต่เพลงเบื้องต้นไปจนถึงเพลงคลาสสิคระดับสูงได้ โดยมีหลักการให้นักเรียนมีท่าทางการเล่นและความเข้าใจโน้ตที่ถูกต้องตั้งแต่วันแรกที่เรียน เพื่อที่จะได้ไม่ต้องมาแก้ไขทีหลังในอนาคตเมื่อมีปัญหาต่างๆเกิดขึ้นที่เกิดจากพื้นฐานที่ผิด

ออกแบบหลักสูตรเฉพาะตัวผู้เรียนแต่ละคน

ผู้เรียนทุกคนมีความแตกต่างกัน ทำไมต้องเรียนเหมือนๆกัน?

เน้นความแตกต่างของผู้เรียนเป็นสำคัญ ดังนั้นครูผู้สอนจะเลือกแบบฝึกหัดหรือบทเพลงที่เหมาะสมมาพัฒนาทักษะการเล่นและผู้เรียนสามารถเลือกเพลงที่ตนอยากเล่นมาเป็นบทเรียน

เล่นไวโอลินเป็นอย่างแท้จริง

เด็กบางคนเล่นไวโอลินได้เป็น 100 เพลงแต่เล่นไวโอลินไม่เป็น

การเรียนจะไม่เน้นให้ผู้เรียนเล่นเพลงได้โดยการเลียนแบบและจดจำจากครูเป็นเพลงๆ แต่นักเรียนต้องมีความเข้าใจในการฟัง การอ่านโน้ตและสามารถตีความบทเพลงได้ด้วยตนเอง เพื่อให้สามารถฝึกเพลงที่ตนต้องการเล่นได้เองในอนาคตโดยไม่ต้องมีครูผู้สอนมาเล่นให้ฟังก่อน

หลักสูตรเพื่อให้เล่นง่ายแต่ไม่มักง่าย

วิธีมักง่ายนั้นทำให้ครูสอนง่าย แต่ยากที่เด็กจะเก่ง

เน้นการทำให้สิ่งที่ยากอย่างเช่นการเล่นไวโอลินมาเป็นสิ่งที่ทำได้ง่าย ทำทีละขั้นตอน และเข้าใจง่าย แต่ไม่ทำให้เล่นง่ายในลักษณะที่จะส่งผลเสียในอนคตอย่างมักง่าย เช่นการแปะ Sticker ผังนิ้วให้เด็กเพราะเด็กจะไม่ได้ฝึกทักษะการฟัง หรือการสอนให้จำโน้ตเพื่อให้เล่นได้ง่ายแทนที่จำฝึกให้เด็กอ่านโน้ต

หลากหลายทักษะทางดนตรีที่รอบด้าน

ความเข้าใจในดนตรีเหล่านี้ คือตัวแบ่งระหว่างนักไวโอลินและนักเรียนไวโอลินมืออาชีพ

ผู้เรียนจะได้เรียนรู้วิธีฝึกเพลงด้วยวิธีต่างๆ ทั้งจากการอ่านโน้ต หรือจากการฟังและแกะเพลงเองได้ด้วย รวมถึงวิธีการฝึกซ้อมอย่างมีคุณภาพ เพื่อให้ใช้เวลาที่มีอยู่อย่างจำกัดในการซ้อมให้เกิดประโยชน์สูงสุด

คุณภาพของครูที่เหนือระดับกว่าโรงเรียนดนตรีทั่วไป

ไม่ใช่เฉพาะนักเรียนที่เก่งถึงสมควรได้เรียนกับครูที่เก่ง ทุกคนมีสิทธิ์ได้เรียนกับครูที่เก่งเท่าๆกัน

ผู้เรียนจะได้เรียนกับครูที่จบด้านดนตรีศึกษาจาก ม.มหิดล จึงสามารถมั่นใจได้ว่าจะได้รับพื้นฐานวิธีเล่นที่ถูกต้อง และได้เรียนกับครูที่มีจิตวิทยาในการสอนเป็นอย่างดีเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนที่เป็นเด็กเล็กมีความสนุกสนานในการเรียนและผู้เรียนที่เป็นผู้ใหญ่ได้รับแรงบันดาลใจจนประสบผลสำเร็จในการเรียนตามที่ผู้เรียนตั้งเป้าหมายไว้ได้

สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่
โทรศัพท์: 085-154-8283
Line ID: finsviolin